خدمات بینی

عمل جراحی انحراف تیغه بینی
عمل جراحی پلاستیک بینی
عمل جراحی سینوس و پولیپ بینی
خدمات گوش

عمل جراحی برای عفونت مزمن گوش میانی
عمل جراحی اوتیت سروز گوش
عمل جراحی بیماران دارای کاهش شنوایی
سایر خدمات

جراحی لوزه
جراحی غده تحت فکی
جراحی غده پاروتید
اطلاعات تماس
دکتر مژگان هانی طباطبایی
متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
شماره تماس کلینیک مرکز پزشکی
شهید شوریده: 66956767
آدرس:تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی
عمل های جراحی در مرکز پزشکی شهید شوریده و
بیمارستان بهمن انجام می شود